REKLAMA

W ramach projektu Lokalny Animator Sportu, 1 marca 2021r. formalnie ruszyły zajęcia na boiskach „Orlik” w 15 województwach.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ograniczonym zakresie, dozwolone jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. Otwarte pozostają obiekty sportowe na powietrzu – m.in. Boiska Orlik.

W programie są obecne „Orliki” działające przy szkołach we Włocławku, są to: Zespół Szkół 11 ul Papieżka 89, SP 5 ul. Wieniecka 46, ZS 4 ul. Kaliska 108, Zespół Szkół Elektrycznych ul. Toruńska 77/83, Zespół Szkół Technicznych ul. Ogniowa 2, Zespół Szkół Budowlanych ul. Nowomiejska 25 oraz ZS 7 ul. Gniazdowskiego 7.

Zajęcia na Orlikach mogą być realizowane pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych. Organizator zajęć sportowych zobowiązany jest do: weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego, dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych, zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; dezynfekcji urządzenia i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

Muszą być też zapewnione 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych.

Warto dodać, że infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Szczegółowe informacje, w tym wykaz boisk „Orlik” obecnych w programie Lokalny Animator Sportu: https://projektorlik.pl/aktualnosci/