REKLAMA

W projekcie biorą udział wszystkie prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek szkoły podstawowe, czyli w sumie czternaście placówek.

Celem projektu prowadzonego przez Politechnikę Warszawską jest znaczące podniesienie kompetencji matematycznych u uczniów i bezpośrednie przełożenie tego na wyniki osiągane w szkole. Nabrało to szczególnego znaczenia, gdy sytuacja zmusiła szkoły do przejścia na nauczanie zdalne. Realizatorzy projektu mają nadzieję że platforma wraz z jej sztuczną inteligencją będą dużym wsparciem dla nauczycieli – zarówno teraz jaki i po ustaniu pandemii – i przyniesie uczniom dużo satysfakcji z nauki i uzyskiwanych wyników.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Politechnika-wspiera-szkoly-w-trakcie-pandemii