REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt unijny pod nazwą: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 83,3 mln zł. Około 25 % wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmują rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Obecnie MPWIK Sp. z o.o. we Włocławku realizuje liczne inwestycje, a jeszcze w 2021 roku spółka planuje rozpoczęcie projektu pn. Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych oraz wymiany i renowacji studni kanalizacyjnych. O szczegółach bieżących prac i planach MPWiK można przeczytać na stronie: https://mpwik.wloclawek.pl/news,w_ramach_projektu_poiis_mpwik_inwestuje_w_infrastrukture_kanalizacyjna__,69.html

Warto dodać, że w latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,3 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia, Słodowaka, Noakowskiego i Lisek wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 31 km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. MPWiK Sp. z o.o. ulepszyła, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację siedmiu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa. W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.