REKLAMA

Uchwałą Nr XIII/128/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. przyjęto do realizacji pilotażowy Program „Wolontariat szansą na oddłużenie” wrzesień-grudzień 2019 r.

Program realizowany jest w partnerstwie zawartym między MOPR Włocławek, Administracją Zasobów Komunalnych oraz korzystającymi z pracy wolontariuszy miejskimi jednostkami.

Celem Programu jest pomoc osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego.

W programie mogą wziąć udział najemcy lub byli najemcy lokali komunalnych, którzy posiadają minimum 3-miesięczne zadłużenie. Program adresowany jest również do członków rodzin lub osób najbliższych pełnoletnich współodpowiadających za zadłużenie.

W miesiącu wrześniu 11 jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego zgłosiło zapotrzebowanie na pracę 73 osób/wolontariuszy w ramach specjalności:

– pracownik gospodarczy

– sprzątaczka

– pomoc kuchenna

– pokojowa

– pracownik budowlany

– opiekun osoby niepełnosprawnej

– opiekun osoby starszej

Na dzień dzisiejszy podpisano 34 porozumienia o współpracy w zakresie pracy w programie.

W miesiącu październiku wolontariusze przepracowali 1 143 godziny, a łączna kwota odpracowanego zadłużenia wyniosła 16 802,10 zł

Dobrze układająca się współpraca między partnerami i zrozumienie wzajemnych potrzeb umożliwiły płynne wprowadzenie i realizację programu.