REKLAMA

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby świadczyć pomoc na rzecz pensjonariuszy zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej.

Centrum szuka osób, które są gotowe nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a także są świadome specyfiki i warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Osoby chętne mogą się zgłaszać się do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu za pośrednictwem poczty elektronicznej: cop.wloclawek@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 54 416 62 60.