REKLAMA

Zarząd województwa ogłosi dziś nowy, drugi nabór wniosków o dedykowane gastronomii i branży fitness granty na utrzymanie lub przywrócenie miejsc pracy, ze złagodzonymi warunkami. Pozwoli to na skorzystanie z tej formy wsparcia większej liczbie przedsiębiorców. Składanie wniosków 9 i 10 grudnia.

Mając na względzie sytuację firm i ich pracowników, biorąc pod uwagę zagrożenia egzystencjalne wielu rodzin, zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw sygnalizowanym przez te środowiska oczekiwaniom. Chciałbym jednocześnie zwrócić przedsiębiorcom uwagę, że trzeba i warto dbać o poprawność zapisów w dokumentach rejestrowanych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Granty obrotowe na utrzymanie miejsc pracy to zapowiadane dofinansowanie etatów w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami antyepidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, może otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie lub przywrócenie jednego lub dwóch stanowisk w pracy. W pierwszym, ogłoszonym 30 listopada, naborze, który kończy się dziś (7 grudnia), wnioski o wsparcie złożyło najwięcej małych przedsiębiorstw z Torunia i Bydgoszczy oraz Grudziądza.

• Zobacz Wsparcie dla gastronomii i klubów fitness – wnioski jeszcze tylko dziś (https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36541-wsparcie-dla-gastronomii-i-klubow-fitness-ostatnie-dni-na-skladanie-wnioskow

W warunkach pierwszego naboru była m.in. konieczność wykazania się posiadaniem we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zapisu o prowadzeniu placówki gastronomicznej lub ośrodka budowania formy i poprawy kondycji fizycznej jako działalności przeważającej (właściwe kody PKD). W nowym naborze rozszerzamy możliwość ubiegania się o granty także na te przedsiębiorstwa, które faktycznie prowadzą tego rodzaju biznes, na nim się koncentrują i we wpisie do CEIDG (stan na dzień składania wniosku) wskazały go jako rodzaj prowadzonej działalności, choć nie jako działalność przeważającą.

Drugi nabór, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, będzie prowadzony 9 i 10 grudnia. Lista rankingowa zostanie sporządzona wyłącznie w oparciu o punktację, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jako główne kryterium premiujące przyjmujemy spadek obrotów wyższy niż 50 proc.

Na potrzeby obsługi grantów działają dedykowany adres e-mailowy i podstrona na www.kujawsko-pomorskie.pl:
• adres: gastrofit@kujawsko-pomorskie.pl

• podstrona (szczegółowa informacja i dokumenty): kujawsko-pomorskie.pl/gastrofit

Wsparcie dla przedsiębiorstw branż gastronomicznej i fitness jest elementem wartego 910 milionów złotych marszałkowskiego pakietu antykryzysowego (https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36428-pakiet-antykryzysowy-w-dzialaniu ), czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Pakiet finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.