REKLAMA

Rusza drugi nabór wniosków o dedykowane gastronomii i branży fitness granty na utrzymanie miejsc pracy, ze złagodzonymi warunkami. Pozwoli to na skorzystanie z tej formy wsparcia większej liczbie przedsiębiorców – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl

Składanie wniosków będzie możliwe 9 i 10 grudnia 2020 r.

Warto przypomnieć, że w warunkach pierwszego naboru była m.in. konieczność wykazania się posiadaniem we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz w regestrze REGON zapisu o prowadzeniu placówki gastronomicznej lub ośrodka budowania formy i poprawy kondycji fizycznej jako działalności przeważającej (właściwe kody PKD).

W nowym naborze rozszerzono możliwość ubiegania się o granty także na te przedsiębiorstwa, które faktycznie prowadzą tego rodzaju biznes, na nim się koncentrują i we wpisie w CEIDG lub KRS oraz rejestrze REGON (stan na dzień składania wniosku) wskazały go jako rodzaj prowadzonej działalności, niekoniecznie jako działalność przeważającą.

Drugi nabór, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, będzie prowadzony 9 i 10 grudnia. Lista rankingowa zostanie sporządzona wyłącznie w oparciu o punktację, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jako zasadnicze kryterium przyjęty jest spadek obrotów o co najmniej 50 proc.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36549-wsparcie-dla-gastro-i-fitness-nowy-nabor