REKLAMA

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na konsultacje firmy mikro, małe i średnie, które zajmują się produkcją lub usługami mającymi na celu zwalczanie Covid-19 oraz firmy mikro zainteresowane wsparciem na zakup filtrów powietrza.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 54 235 67 21, 54 235 67 12 lub prosimy kierować pytania na adres: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl  

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła konkurs w ramach projektu „Fundusz wsparcia inwestycyjnego Covid-19” schemat II i III. W tym konkursie wsparcie kierowane jest do podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 oraz firm mikro prowadzących małe sklepy lub punkty usługowe na zakup filtrów powietrza.

Z dotacji można dokupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące np.: do produkcji środków ochronnych, szczepionek, bramek odkażających, testów, do świadczenia usług dezynfekcji czy wykonywania testów. Wsparcie można otrzymać również na projekty informatyczne związane z ochroną zdrowia i walką z Covid-19 np. system monitorowania zdrowia pacjentów, urządzenia do zdalnego odbierania paczek czy włączania sygnalizacji świetlnej.

Aby uzyskać wsparcie firma nie musi się wykazać spadkiem dochodów brutto, jednak w ramach projektu obowiązkowo ma powstać miejsce pracy. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 30 000 zł.

Właściciele małych sklepów lub punktów usługowych mogą otrzymać do 2 000 zł pomocy na zakup filtrów powietrza stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń. Jedna firma może wyposażyć maksymalnie trzy takie punkty. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 2 000 zł na jeden punkt.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane już wkrótce, bo od 17 do 28 sierpnia 2020.