REKLAMA

W jaki sposób mieszkańcy najczęściej poruszają się po Śródmieściu: środkami lokomocji czy może pieszo? Czy włocławianie uważają, że na drogach w ścisłym centrum piesi i rowerzyści mają wystarczająco dużo miejsca – czy spotkali się z sytuacją, że zaparkowany na chodniku samochód utrudniał poruszanie się pieszych oraz rowerzystów?

O to, i o wiele innych aspektów śródmiejskiego ruchu, pytamy w ankiecie konsultacyjnej, która będzie czynna do 20 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.

Pojawiają się też pytania o politykę parkingową preferowaną przez mieszkańców – czy jest to parking podziemny, rozproszenie mniejszych parkingów na terenie Śródmieścia przy jednoczesnym poszerzeniu dostępności przestrzeni na placu Wolności, redukcja miejsc parkingowych z pozostawieniem parkingów naziemnych i zwiększeniem ilości kursów autobusowych do i ze Śródmieścia, czy może brak jakiejkolwiek ingerencji w obecne miejsca parkingowe.

Ankieta zawiera 16 pytań, można podzielić się też swoimi uwagami. Ankieta konsultacyjna dotycząca planu ruchu dla Śródmieścia dostępna jest na platformie: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0173b3e5-b853-43a0-80fc-772a5053fbd5

Ankieta jest częścią działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.