REKLAMA

W tym roku zarząd województwa po raz trzynasty wybierze osoby, instytucje i firmy, które popularyzują i upowszechniają turystykę na Kujawach i Pomorzu. Zgłoszenia w konkursie Odkrywca 2020 przyjmowane są do 9 września br. 
W konkursie nagrodzone zostaną osoby, zespoły, instytucje, stowarzyszenia, samorządy oraz przedsiębiorcy, którzy przyczyniają się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w regionie.
Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach:
działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa: osoba fizyczna,instytucja;
przedsięwzięcie biznesowe;
wydawnictwo promocyjne;
promocja w mediach społecznościowych: promocja miejsca, promocja oferty turystycznej.
Po raz pierwszy w tym roku przyznane zostaną wyróżnienia specjalne za kreatywność w turystyce w czasie trwającej pandemii.
Regulamin konkursu i formularze dostępne są na stronie www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl
Zgłoszenia należy przesyłać do 9 września 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2020”. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ubiegłym roku laureatem konkursu w kategorii „działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa” został Paweł Śliwiński, członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku.
Pełna informacja opublikowana jest pod adresem https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36123-wybieramy-tegorocznych-odkrywcow-2 .