REKLAMA

Znamy nowy termin wyborów. Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Taką informację na środowej konferencji prasowej przekazała Marszałek Sejmu RP – Elżbieta Witek. Znamy też kalendarz wyborczy: termin rejestracji komitetów minie 5 czerwca, a pięć dni później termin rejestracji kandydatów na prezydenta.

Według kalendarza wyborczego zaopiniowanego pozytywnie przez PKW, w piątek 5 czerwca mija termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych. Chęć ponownego udziału w wyborach muszą również zgłosić komitety, które złożyły już zawiadomienie przed 10 maja.

Do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć 100 tys. podpisów pod listami poparcia. Dotyczyć to będzie nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej – Rafała Trzaskowskiego.

13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów. Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

12 lipca – wtedy odbędzie się druga tura wyborów, oczywiście jeśli do niej dojdzie Przypomnijmy, że poprzedni termin wyborów przypadał na 10 maja.