REKLAMA

Dnia 14.12.2020 w godz. 08.30 do 13.00 stacja POŁUDNIE 1 obwód kier. Dziewińska 29H, garaże.

Szczegółowy harmonogram publikujemy: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/16533/wylaczenia-energii-elektrycznej