REKLAMA

W dniach 13 i 14 września 2021 r.
Komendant Straży Miejskiej we Włocławku przeprowadził nabór do jednostki.
Pierwszym etapem, w dniu 13 września, była weryfikacja dokumentacji złożonej przez
aplikujących na stanowisko strażnika miejskiego. Kolejny etap polegał na zaliczeniu testu
z wiedzy ogólnej, sprawdzeniu sprawności fizycznej kandydatów oraz rozmowy
kwalifikacyjnej. W wyniku przeprowadzonego konkursu, Komisja zaaprobowała troje
kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.
Teraz aplikantów czeka miesięczny wyjazd do ośrodka szkoleniowego dla kandydatów
na strażników miejskich, następnie ukończenie praktyki zawodowej.