REKLAMA

ANWIL
wspólnie z włocławskim WOPR-em zaprasza na kolejną już edycję darmowych lekcji
pływania.
Praktyczne zajęcia na basenie dedykowane są dzieciom i młodzieży oraz dorosłym w
wieku 40+. Na chętnych do udziału w drugiej odsłonie sportowej inicjatywy czeka
kolejnych 90 miejsc. Kooperacja ANWILU z włocławskim WOPR-em, w zakresie
organizacji zajęć pływackich, to jedna z najnowszych inicjatyw spółki na rzecz wsparcia
lokalnej społeczności.

Łącznie, tylko w tym roku, z projektu skorzysta aż 180 osób! Pierwsza edycja akcji, która
realizowana była od lutego br., spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i
bardzo pozytywnym odbiorem samych uczestników.
Zajęcia na basenie dedykowane są uczniom szkół podstawowych (klas IV-VIII),
ponadpodstawowych i dorosłym w wieku 40+ z Włocławka i powiatu włocławskiego.
Lekcje, podobnie jak w pierwszej edycji projektu, odbywać się będą raz w tygodniu w
grupach dziewięcioosobowych.
Zgodnie z założeniami projektu, po cyklu praktycznych lekcji każdy z uczestników
powinien być w stanie przepłynąć sposobem dowolnym 50 m, przepłynąć pod wodą (bez
wynurzania) co najmniej 5 metrów, jak również wykonać bezpieczny skok do wody.
Rekrutacja do tej edycji projektu potrwa do 22 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy w
formie elektronicznej oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
https://woprwloclawek.pl/ . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć w formie
papierowej w biurze WOPR Włocławek przy ul. Wysokiej 12 (od poniedziałku do piątku,
w godz. 9:00 – 15:00).