REKLAMA

Nazywam się Kasia Jaroszewska i mam 20 lat. Pochodzę z okolic Włocławka – z Ludwinowa, gdzie znajduje się także siedziba mojej fundacji, którą założyłam w styczniu 2022 roku po przebytej chorobie nowotworowej – Fundacja Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem…”. Wydałam dwa swoje tomiki poetyckie, pt.: „Przystań do której powracam” oraz „Od mroku do słońca”. Zawsze pragnęłam tego, aby owoce mojej pracy mogły pomagać, by niosły z sobą dobro. Jeszcze bardziej zrozumiałam to, dlaczego tak bardzo tego chciałam, kiedy w 2019 roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy kości kręgosłupa.

Każdego dnia na oddziale onkologii spotykałam nowe twarze – małe dzieci, nastolatków. Byłam zszokowana tym, jak wiele niewinnych osób cierpi, tak jak i ja ma za zadanie bronić swojego zdrowia, życia ze zdwojoną siłą, pomimo strachu, bólu, niepewności. Kiedy patrzyłam na ich twarze, czułam, że one tak bardzo pragną cieszyć się pięknem codzienności. Postanowiłam więc już w czasie mojego leczenia onkologicznego ruszyć z miejsca i nieść serce na dłoni drugiemu człowiekowi, światu – na początek poprzez moje utwory poetyckie, literackie. W nich cały czas mówię o nadziei, prawdzie, o wyjątkowości życia, o opiece nad nim, o rozmowach ze sobą, ze swoim wnętrzem, o radości, sile obecnej w każdym elemencie świata, sile serca, ducha, umysłu, ciała. Źródłem tej siły dla nas wszystkich – pacjentów oddziału onkologii oprócz naszych najbliższych, personelu szpitala stali się także ludzie o gołębim sercu, reprezentujący szczególnie fundacje. To oni poświęcali nam swój czas, pobudzali naszą wodzę wyobraźni, otwierali przed nami swoje serca, zarażali dziecięcą radością, obdarowywali nas upominkami. To przynosiło, przynosi nam ukojenie, dlatego również sama pragnę zadziałać w tej kwestii i dołożyć swoją cegiełkę do tego szczęścia, m.in. za sprawą moich książek należących do serii pt. „Od mroku do słońca. Tak dla życia.”, której pierwszą część stanowi moja książka pt. „Od mroku do słońca”, będąca przy tym podsumowaniem dwunastu miesięcy mojego leczenia onkologicznego i źródłem siły, nadziei, wiary. Jedna z nowych książek została poświęcona przeze mnie prozie, druga poezji mojego autorstwa. Obie te książki wzbogaciłam, wzbogacam o moje komentarze, grafiki, zdjęcia, o zadania skierowane do odbiorców, złote myśli, a wszystko to odnosi się do hasła: „Tak dla życia”, wszystko to odnosi się do poznania, pielęgnacji siebie i swojego otoczenia w duchu naturalności, prawdy, wdzięczności za każdy oddech. Z tego względu chciałabym, abyśmy wspólnie sprawili, by zostały one wydane w jak największej ilości egzemplarzy. Na początek pragnę wydać pierwszą część książki należącej do serii „Od mroku do słońca. Tak dla życia”, czyli „Od mroku do słońca. Tak dla życia. Poezja” oraz karty motywacyjne także należące do tej serii. Ich projekt już trafia do wydawnictwa! Do tych pozycji literackich moim celem jest tworzenie autorskich gadżetów, pakietów charytatywnych z cytatami, grafikami, ręcznymi robótkami, zdjęciami własnego autorstwa, zespołu mojej fundacji. Pragnę właśnie tego, aby stała się ona bezpieczną przystanią dla każdego człowieka. Liczy się dla mnie kontakt ze światem, a swoim zapałem, odwagą do podejmowania się nowych wyzwań oraz radością życia pragnę otaczać wszystkich ludzi. Mam zamiar wraz z zespołem fundacji w duchu empatii, tolerancji, równości, sprawiedliwości, w towarzystwie tego, co we właściwy sposób wpływa na dobrą kondycję psychiczną oraz fizyczną człowieka pomagać ludziom, być dla ludzi! Z pomocą książek, pakietów charytatywnych chcę wesprzeć rozwój Fundacji Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem…”, aby móc wraz z jej zespołem jak najwięcej pomagać. Przede wszystkim też z ich udziałem chcę wspomóc dwie fundacje, z którymi związałam się w chorobie nowotworowej – Fundacja „Nasze Dzieci” działająca przy Klinice Onkologii w IPCZD w Warszawie oraz Fundacja Ronalda McDonalda. To osoby je tworzące trwają u boku chorych, cierpiących, niewinnych dzieci i ich rodzin także w walce z tym ciężkim przeciwnikiem, jakim jest nowotwór.
Wspólnie przyczyńmy się do tego, aby mały-wielki człowiek cieszył się życiem nawet w chorobie! Wspólnie sprawmy, aby na początek książka pt. „Od mroku do słońca. Tak dla życia. Poezja” oraz karty motywacyjne zostały wydane w jak największej ilości egzemplarzy i mogły pomagać, także być ŚWIATŁEM DLA ŻYCIA!

Strona internetowa Fundacji Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem…”: https://fundacja-juz-jestem.pl/

Kontakt w sprawie chęci wsparcia tej inicjatywy, dowiedzenia się więcej o niej:
adres e-mail: kontaktfundacjajuzjestem@gmail.com, numer telefonu: 726 890 090.

Katarzyna Jaroszewska
Prezes Zarządu Fundacji Katarzyny Jaroszewskiej
„Już jestem…”