REKLAMA

Dziś, 2 grudnia br. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki
Współczesnej odbędzie się wernisaż wystawy Laury Dyczko „Widzieć i zobaczyć”.
Laura Dyczko – absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom w 2006 r. w Pracowni
Projektowania Produktu prof. Włodzimierza Dolatowskiego, aneks z rysunku u prof.
Marka Jakubka). W 2021 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Grafiki ASP w
Warszawie. Grafik, projektant, zajmuje się również wystawiennictwem, malarstwem,
grafiką użytkową i wydawniczą. Mieszka w Płocku.

W swojej twórczości świadomie odnosi się do pamięci indywidualnej i tożsamości
zbiorowej, tworząc nowe figury pamięci. Te figury pamięci nawiązują do dziedzictwa
Łemkowskiego i są spuścizną kulturową, którą z pełną konsekwencją artystka realizuje w
przedstawionych cyklach prac. Nie jest to odtworzenie tradycji, ale jej interpretacja, z
zachowaniem cech charakterystycznych dla tradycyjnych wzorów ludowych, takich jak:
geometria, osiowość, rytm, powtarzalność. Na wystawie znajdą się tyflografie i grafiki.
Wystawa czynna będzie do 19 stycznia 2023 r.