REKLAMA

Zwierzęta domowe i dzikie, ptaki, owady i stwory fantastyczne przedstawione w różnych technikach. Relacje ludzi i zwierząt zilustrowane przez Darię Solak, czy portrety zwierząt gospodarskich namalowane przez Iwonę Kruszczyńskią. Zwierzęta z różnych stron świata w ilustracjach Justyny Styszyńskiej, zestawione z kubizującymi obrazami Adama Zapory. Fotografie bawiących się psów Taidy Tarabuły i ceramiczne rzeźby Janusza Bisagi. Fantazje malarskie ze zwierzętami Mariusz Konczlskiego i smokopodobne rzeźby Jerzego Jabczyńskiego.

Wystawa „Zwierzyniec” odnosi się do jednego z pierwszych tematów który zaistniał w sztuce. Tematu, który cały czas jest żywy, zrozumiały. Tematu, który przybliża nas do natury.

Otwarcie wystawy 8 listopada o godzinie 18.00