REKLAMA

Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zdzisława Arentowicza. Ten polski publicysta, regionalista i działacz kulturalny jest patronem włocławskiej biblioteki.

Konkurs im. Zdzisława Arentowicza adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w trzech egzemplarzach maszynopisu.

Utwory należy przesyłać do 23 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26 września 2019 r.

Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

Pełna informacja na ten temat: http://biblioteka.wloclawek.pl/xi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-zdzislawa-arentowicza/