REKLAMA

Do 12 lutego 2020 roku można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Tegoroczne hasło Konkursu brzmi: „Czas współpracy, czas działania”.

Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna, dwudziesta trzecia edycja w centrum stawia działania na rzecz współpracy, budowania partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Informację o konkursie publikuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: https://cop.wloclawek.pl/2020/01/xxiii-edycja-konkursu-o-tytul-dobroczynca-roku/