REKLAMA

Z powodu pandemii zmienił się nie tylko sposób działania miejskiego rzecznika konsumentów, ale również tematyka zgłaszanych problemów.

Znacznie wzrosła liczba telefonów do biura rzecznika – z miejskim rzecznikiem konsumentów należy kontaktować się pod numerem telefonu 54 414 43 05. Czas rozmów jest teraz dłuższy niż zazwyczaj, ponieważ wymaga bardziej szczegółowych informacji od konsumenta i dla konsumenta.

Skargi są zgłaszane również drogą e-mailową. Można się kontaktować i przekazywać dokumenty na adres: kwatkowska@um.wloclawek.pl lub konsument@um.wloclawek.pl  albo przesłać dokumenty i sprawę tradycyjną pocztą. Pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/miejski-rzecznik-konsumentow/ jest do pobrania wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi, wraz z niezbędnymi informacjami.

Tematyka spraw zgłaszanych obecnie miejskiemu rzecznikowi konsumentów to między innymi odwołane loty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, oferty wprowadzające w błąd – to główne tematy ostatnich miesięcy. Większość spraw i zapytań włocławian dotyczy również umów o charakterze ciągłym np. kursów językowych i innych, prywatnych usług lekarskich i stomatologicznych, umów o dzieło, remontów, zakupu towarów przez internet, umów poza lokalem przedsiębiorstwa.

Miejski Rzecznik Konsumentów pracuje w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22 (pok. 10, 11) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy ratusza.