REKLAMA

„Skąd biorą się mnisi i czego nas nauczyli” oraz „Trudne życie żon władców” – to tematy, między którymi może wybierać młodzież szkolna biorąca udział w trzeciej edycji marszałkowskiego konkursu filmowego „Z kamerą wśród Piastów”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia). Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego, maksymalnie trzyminutowego filmu na jeden z wybranych tematów. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem szkół, bibliotek, domów kultury i innych instytucji edukacyjnych, do 13 listopada 2020 r.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36257-z-kamera-wsrod-piastow-konkurs-filmowy-dla-uczniow