REKLAMA

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku informuje, że 6 grudnia 2021 ma rozpocząć się remont nawierzchni jezdni ulicy Szosa Brzeska. Prace będą polegały na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu nowej na długości 880 mb.

Remont zostanie wykonany przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.