REKLAMA

Kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w okresie od 11 lutego 2020 r. do 10 marca 2020r. w godz. od 7.15 do 13.00 w Klubie „Zazamcze” przy ul. Toruńskiej 87.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

W roku 2020 obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej we Włocławku podlega między innymi: 510 mężczyzn z rocznika podstawowego (2001); 191 mężczyzn urodzonych w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 12 kobiet.

Szczegółowa informacja na ten temat: http://www.bip.um.wlocl.pl/kwalifikacja-wojskowa-na-2018-rok/