REKLAMA

Dotacja na start to wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Gminy Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu5 231 147,60 PLN

Wkład Unii Europejskiej5 142 465,22 PLN Szczegółowe informacje opublikowane są  pod adresem https://inkubator.wloclawek.pl/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/?fbclid=IwAR2Q6b0tm2vCBZJlWFBomZVXGVQ6W5zPYnJndifYksOfRhGWbgskMFkenFE