REKLAMA

17 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej nastąpi uroczyste zakończenie programu badawczego: „Młodzi dla nauki – nauka dla środowiska”.

Celem przedsięwzięcia z jednej strony jest popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu.

Program badawczy zawiera nowe technologie informacyjne, ćwiczenia, eksperymenty w laboratorium chemicznym i w pracowni matematycznej, zajęcia w Astrobazie oraz warsztaty psychologiczne z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska.