REKLAMA

W środę, tj. 19 czerwca nastąpiło zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Większość uczniów otrzymało świadectwa z promocją do kolejnej klasy, jednak nie było tak we wszystkich przypadkach. Jak wyglądają statystyki dla minionego roku oraz te na kolejny rok?

Rok szkolny 2018/2019 w 27 szkołach podstawowych
i ponadgimnazjalnych – łącznie z maturzystami – zakończyło 13.158 uczniów. Klasę VIII szkół podstawowych ukończyło 856 uczniów, klasę III gimnazjów ukończyło 820 uczniów, klasę III zasadniczych szkół zawodowych – 158 uczniów, klasę III liceów ogólnokształcących – 589 uczniów, a klasę IV techników – 633 uczniów.

Liczba uczniów promowanych we włocławskich jednostkach oświatowych wynosiła – 12.724 uczniów, natomiast niepromowanych było 434 uczniów (4%).

Na nowy rok szkolny 2019/2020 – łącznie dla wszystkich uczniów – uwzględniając podwójny rocznik zaplanowano 106 oddziałów,
w których przygotowano 3100 miejsc. Z przeprowadzanej analizy wynika, że w mieście Włocławek zaplanowano odpowiednią liczbę miejsc dla potencjalnych kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Z analizy też wynika, iż w szkołach średnich nie będzie konieczności wprowadzenia dwuzmianowości oraz zajęć w soboty. Tylko
w nielicznych przypadkach może nastąpić wydłużenie prowadzenia zajęć do godziny 16.00.