REKLAMA

Mieszkańcy wypowiedzieli się w ankiecie na temat planu ruchu dla Śródmieścia Ankieta była częścią działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.W ankiecie pytaliśmy m.in. o to, w jaki sposób mieszkańcy najczęściej poruszają się po Śródmieściu: środkami lokomocji czy może pieszo?

Czy włocławianie uważają, że na drogach w ścisłym centrum piesi i rowerzyści mają wystarczająco dużo miejsca – czy spotkali się z sytuacją, że zaparkowany na chodniku samochód utrudniał poruszanie się pieszych oraz rowerzystów?

Łącznie ankieta zawierała 16 pytań, można było też podzielić się swoimi uwagami.Ankietę wypełniło i wysłało 77 uczestników. Bardziej aktywne w wypowiadaniu się na temat planu ruchu dla Śródmieścia były Panie – 71% osób, które wzięły udział w ankiecie. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, ponad połowa głosujących (55%) to mieszkańcy w wieku 19-39 lat. Kolejną aktywną grupą są osoby w przedziale wiekowym 40-65 lat (36% uczestników ankiety).Wśród uwag, które mieszkańcy zgłaszali, znalazły się m.in. te mówiące o potrzebie stworzenia jednolitej, połączonej sieci ścieżek rowerowych, a także o tym, że miasto potrzebuje więcej parkingów podziemnych. Ale są też głosy wskazujące, że pojazdów i tak będzie przybywać, a piesi mają się gdzie poruszać.Teraz całościową analizą wyników ankiety zajmie się Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii.