REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka został ustalony termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

Chodzi o zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do dnia 3 września 2020r. wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie w tej sprawie jest opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2442020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-22-lipca-2020-r-w-sprawie-ustalenia-terminu-skladania-wnioskow-o-pomoc-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-do-ksztalcenia-ogolnego/