REKLAMA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina o świadomym wyborze tornistra lub plecaka. Jednocześnie ważna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Nadmierny ciężar może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, sprzyja także kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie powoduje skrzywienie kręgosłupa.

Uwaga: w obecnej sytuacji epidemicznej uczeń nie powinien zbierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Pełna informacja na ten temat: https://www.pssewloclawek.pl/index.php/10-uncategorised/aktualnosci/958-tornistry-2