REKLAMA

Pracownia Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” ogłasza nabór uzupełniający do sekcji plastycznych: – tkactwo artystyczne (dzieci 7+, młodzież i dorośli), – grafika, rysunek i malarstwo (dzieci 8+ i młodzież), – techniki eksperymentalne (dzieci 6+).

Organizatorzy zapraszają do Pracowni Edukacji Plastycznej w sali nr 77 (III piętro), w budynku głównym Centrum Kultury „Browar B.”, od poniedziałku do piątku, od godz. 16.00. Uczestnictwo w pierwszych, próbnych zajęciach jest nieodpłatne.

Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych sekcji oraz informacje o zajęciach i prowadzących je instruktorach znaleźć można na stronie internetowej https://ckbrowarb.pl/  w zakładce „Sekcje” oraz pod numerami telefonu: 54 427 02 59, 54 427 02 50 lub 54 427 02 47.

Ilość miejsc jest ograniczona.