REKLAMA

W sobotę 27 lutego 2021 r. zbiórka odbędzie się na osiedlu Południe. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.

Kolejne zbiórki odbędą się: 6 marca na osiedlach: Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica; 13 marca na osiedlach: Zazamcze i Zachód, 20 marca w Michelinie oraz na Zawiślu.

Harmonogram zbiórki jest opublikowany: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli