REKLAMA

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest dostępny na stronie
internetowej „Saniko” w formie graficznego kalendarza odbioru – jest on realizowany w
różne dni tygodnia, w zależności od osiedla i poszczególnych sektorów.
W tym tygodniu odbędą się kolejne zbiórki, na osiedlu Kazimierza Wielkiego, w
przyszłym tygodniu kolej na osiedla Południe, Michelin i Śródmieście, warto więc
przygotować niepotrzebne już rzeczy.
Wielkogabaryty są obierane: z bloków dwa razy w miesiącu, z domków jednorodzinnych
raz na miesiąc (w przypadku posesji jednorodzinnych, konieczność odbioru odpadów
należy zgłosić-tel: 54 412 38 78 – 79, e-mail: saniko@saniko.com.pl ).
Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie
Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
dzień przed planowanym odbiorem, przed posesję lub przy ogólnodostępnej pergoli
śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym –
śmieciarką. Pracownicy spółki PGK „Saniko” nie zbierają odpadów z posesji ani z
pergoli śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych.