REKLAMA

Istambuł, Turcja. Zdjęcie koloryzowane. 1948 rok.