REKLAMA

Zdjęcie przedstawia arktycznego odkrywcę Petera Frauchena i jego żonę Dagmar Cohn, 1947 rok.