REKLAMA

Zachęcamy do składania wniosków o
przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na
dofinansowania wymiany źródeł ciepła.
Wnioski o dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza
polegających na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale mieszkalne i budynki
wielorodzinne położone na terenie miasta Włocławek, przyjmowane będą do 31
sierpnia 2021 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne
oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami
lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości:

 • 4 tysiące złotych na jeden lokal mieszkalny dotychczas ogrzewany paliwem stałym;
 • 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym oraz 2 tysiące
  złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których
  wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji wszystkich ww. urządzeń
  (kompleksowe podłączenie);
 • 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym na jeden lokal –
  za zastosowanie pomp ciepła jako źródła ciepła dla wszystkich lokali mieszkalnych
  znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których wykorzystywano paliwo stałe
  i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 • 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym – za
  zastosowanie systemu ogrzewania elektrycznego dla wszystkich lokali mieszkalnych
  znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których wykorzystywano paliwo stałe
  i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe podłączenie);
 • 4 tysiące złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany paliwem stałym oraz 2 tysiące
  złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za zastosowanie gazu jako źródła ciepła dla
  wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, w których
  wykorzystywano paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń (kompleksowe
  podłączenie).
 • w przypadku budynku wielorodzinnego, w którym wszystkie lokale mieszkalne
  podłączone są do wspólnej kotłowni opalanej paliwem stałym, dotacja udzielona będzie
  do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 10 tysięcy
  złotych do zakupu nowego urządzenia grzewczego wraz z osprzętem zasilającym
  w ciepło cały ten budynek.
  Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Miasto Włocławek na
  dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
  Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł
  ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Miasto Włocławek.
  Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/dotacja-na-
  wymiane-ogrzewania-2021-lokale-mieszkalnebudynki-wielorodzinne .