REKLAMA

Na profilu Facebook’owym Krzysztofa Jaworskiego, brata radnego Rady Miasta Dariusza Jaworskiego, pojawiła się informacja, że zmarł jego brat.

Pan Dariusz Jaworski chorował od kilku miesięcy.

Zmarł mój brat Dariusz Jaworski.

Opublikowany przez Krzysztofa Jaworskiego Poniedziałek, 16 marca 2020

Dariusz Jaworski, ur. 8 III 1963 we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Historii (2002).
Od III 1981, po kryzysie bydgoskim, łącznik MKS.
W 1982 członek Grupy Niepodległość działającej we Włocławku (we współpracy z bratem Krzysztofem Jaworskim, Mariuszem Klimaszewskim, Grzegorzem Wasilewiczem, Zygmuntem Raszką, Mariuszem Leśnickim); uczestnik akcji ulotkowych, malowania napisów na murach. 31 I 1982 aresztowany, 21 III 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Mielęcinie k. Włocławka i Potulicach, zwolniony 31 VIII 1982 (nadzwyczajne złagodzenie kary ze względu na wiek). Od 1982 kurier podziemnych struktur „S” i kolporter podziemnych wydawnictw, ulotek, znaczków poczt podziemnych, druków okolicznościowych między miastami Włocławek, Toruń, Łódź, Poznań, Gdańsk, Warszawa. Od 1983 członek, następnie 1987-1990 wiceprzewodniczący TKZ działającego przy Kujawskiej Fabryce Manometrów. 1983-1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę. 1985-1987 referent w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Chemicznych Prosynchem we Włocławku; 1987-1991 elektronik w Kombinacie Budowlanym tamże.
W I 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w KB, następnie do 1991 przewodniczący KZ, delegat na II WZD Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, delegat na II KZD. W 1989 przed wyborami do Sejmu uczestnik akcji propagandowych „S”. Od 1992 inspektor ds. kultury i dziedzictwa narodowego w Urzędzie Miasta Włocławek. Od 1997 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym we Włocławku. Od 2004 w PiS.
Współorganizator wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej: „25 lat «Solidarności»” (2005); „Twarze włocławskiej bezpieki” (2008); w Bibliotece Miejskiej we Włocławku: „Wydawnictwa podziemne «Solidarności»” (1991); w Urzędzie Miasta Włocławek: „20 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki” (2004).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Semper Fidelis (2002),odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Medalem Pro Memoria (2009), odznaką Zasłużony dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2009).

biografia za:

http://www.encysol.pl/wiki/Dariusz_Jaworski