REKLAMA

W dniu 30 lipca br. na placu apelowym Centrum Szkolenia Wojsk Obrony
Terytorialnej w Toruniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na
stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia WOT. Uroczystość przekazania
obowiązków rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Dowódcy WOT płk
Maciejowi Klisz, przez prowadzącego ceremonię ppłk. Tomasza Chełminiaka.
Wśród obecnych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych,
dowódców jednostek, przedstawicieli służb mundurowych oraz organizacji
współpracujących i wspierających żołnierzy Centrum.
Dotychczasowy Komendant CSWOT płk Krzysztof LESZCZYŃSKI objął stanowisko
w dniu 28 kwietnia 2020 r. W tym czasie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony
Terytorialnej zrealizowało łącznie 98 edycji kursów, w ramach których przeszkolono
1759 żołnierzy, którzy dziś występując w roli instruktorów w swoich Brygadach i
przekazują wiedzę swoim podwładnym. Dodatkowo Centrum zaangażowało się
bezpośrednio w pomoc w zwalczaniu COVID-19. Żołnierze CSWOT wspierali
personel medyczny seniorów i kombatantów, realizowali wymazy, a kadra
dydaktyczna CSWOT przeprowadziła 17 edycji autorskiego kursu specjalistycznego
wsparcia personelu w opiece nad pacjentem leżącym.
„Czas, w którym obejmowałem dowodzenie Centrum nie należał do łatwych.
Pandemia COVID-19, która rozkwitała w najlepsze, pokrzyżowała wiele naszych
planów i czasowo zawiesiła działalność Centrum. Moi żołnierze oraz pracownicy
resortu obrony narodowej zaangażowali się wówczas w pomoc w walce z
koronawirusem, a jako CSWOT przeanalizowaliśmy potrzeby sił zbrojnych i
wprowadziliśmy, autorski kurs opieki nad pacjentem leżącym.” – powiedział płk
Krzysztof Leszczyński
Tylko w ostatnich kilku miesiącach, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
nawiązało współpracę szkoleniową z wojskami Amerykańskimi i Brytyjskimi.
Przeprowadziło kurs operatorów JAVELIN, zakończony 17 czerwca br. na poligonie
w Toruniu, bojowym strzelaniem z przeciwpancernych pocisków kierowanych, a
także wprowadziło autorski program szkolenia Leśników.
„Zajmując stanowisko Komendanta CSWOT w czasie swojej służby poznałem
wielu wspaniałych ludzi, z głowami pełnymi pomysłów. Zainspirowali mnie oni i
wspólnie opracowaliśmy wiele autorskich kursów i szkoleń dostosowanych do
potrzeb obecnego pola walki. Wspólnie osiągnęliśmy wiele sukcesów, a Centrum
Szkolenia WOT stało się rozpoznawalne nie tylko w Polsce ale także i zagranicą” –
dodał płk Krzysztof LESZCZYŃSKI,
Pan płk Krzysztof LESZCZYŃSKI obejmie stanowisko Szefa Wydziału
Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, na
chwilę obecną obowiązki Komendanta CSWOT sprawować będzie Zastępca
Komendanta ppłk Dariusz KOZŁOWSKI.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza
Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018
roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem
ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy,
zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do
funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach
Brygad Obrony Terytorialnej.