REKLAMA

Zarząd Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że od 14 grudnia 2020 r. ulegają zmianie numery telefonów do Placówek MZOZ mieszczących się przy ulicy Kilińskiego 16 tj.:

  • Poradni Ogólnej Przychodni Nr 1,
  • Działu Rentgenodiagnostyki,
  • Działu Stomatologii,
  • Pogotowia Stomatologicznego,
  • Działu Administracji.

Obecny kontakt telefoniczny do wszystkich wyżej wymienionych Placówek: 54 306 62 00.