REKLAMA

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu informuje, że 31.10.2020 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu obejmująca swoim zakresem ul. Kościuszki. Ma to związek z wyznaczeniem miejsc postojowych na jezdni.

Zakres zmian obejmować będzie wprowadzenie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego.