REKLAMA

Informacja pochodzi z UM

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od 2 stycznia 2020 roku w celu usprawnienia obsługi interesantów przez Sekcję Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych wykorzystywany jest elektroniczny system kolejkowy.

Składanie przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON oraz udzielanie informacji dotyczącej danego zadania odbywa się w dni robocze w godzinach pracy urzędu na dużej sali przyjęć (parter) w Punkcie przyjęć interesantów – stanowisko nr 7 i nr 8. 

W tym celu należy pobrać bilet z biletomatu znajdującego się przy wejściu na salę przyjęć.

Ponadto, w związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Włocławek do SOW – (System Obsługi Wsparcia), finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych od dnia 01.01.2020r. mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu PFRON – Systemu Obsługi Wniosków – https://sow.pfron.org.pl/ Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia  warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2520