REKLAMA

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jej zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

To nowe obowiązki i zakazy dla właścicieli nieruchomości. Ograniczenia i zakazy wprowadzone uchwałą będą dotyczyły właścicieli nieruchomości, a nie jak do tej pory było podmioty eksploatujące instalację. Natomiast za to czym palimy i co wrzucamy do pieca odpowiedzialny będzie każdy, kto użytkuje daną instalację bez względu na to czy posiada tytuł prawny do miejsca użytkowania instalacji, czy też nie.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia dla ośmiu obszarów, tj.: Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski – od 1 stycznia 2030 r. mieszkańcy nie będą już mogli użytkować kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

W przypadku użytkowania takiej instalacji właściciel będzie zobowiązany do przedstawienia organom uprawnionym do kontroli dokumentów potwierdzających brak możliwości przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej oraz datę oddania instalacji do eksploatacji, chyba że fakty te są znane organom z urzędu.

Zakaz eksploatacji instalacji na paliwa stałe nie dotyczy kominków rekreacyjnych (czyli tych, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu) – takie po 1 stycznia 2024 r. muszą spełniać wymogi ekoprojektu.

Przydatny link: https://bip.um.wlocl.pl/uchwala-antysmogowa/