REKLAMA

Postępowanie przetargowe jest podzielone na dwa zadania. Zadanie nr 1 to „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 14”, Zadanie nr 2: „Remont ogrodzenia i budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14”.

Zgodnie ze specyfikacją, przy Przedszkolu Publicznym nr 14 zaplanowano demontaż istniejącego oraz budowę nowego ogrodzenia terenu przedszkola, remont istniejących oraz rozlokowanie nowych urządzeń do zabaw dla dzieci, budowę placu o nawierzchni bezpiecznej w otoczeniu niektórych z projektowanych urządzeń zabawowych, pojawi się też nowa zieleń.

Przy Szkole Podstawowej nr 14 planowany jest remont ogrodzenia i budowa parkingu, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, odwodnienie zatoki postojowej, budowa nowej zatoki i przebudowa chodników.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu to 07.03.2019.