REKLAMA

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Z tym dniem traci moc zapis Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów.

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137), obowiązkowej rejestracji podlegać będą wyłącznie jachty i inne jednostki pływające o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 KW.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Wydział Sportu i Turystyki Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Do 31 lipca 2020 roku rejestracja będzie odbywać się na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

Informacja na ten temat jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/wydzial-srodowiska-urzedu-miasta-wloclawek-informuje-ze-z-dniem-1-sierpnia-2020-roku-zmieniaja-sie-przepisy-w-zakresie-rejestracji-sprzetu-plywajacego-sluzacego-do-amatorskiego-polowu-ryb/