REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest budowa parku kieszonkowego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławka na lata 2019 – 2028. Park kieszonkowy, czyli niewielka nieruchomość zagospodarowana elementami parku z zielenią niską i wysoką, powstanie przy ul. Brzeskiej.

Na tym obszarze zostanie wykonana alejka parkowa, pojawią się ławki i lampy solarne. Będzie też oczywiście zieleń. W parku kieszonkowym zostaną posadzone wiśnie,  brzozy, tawuły, pigwowce i berberysy.

Rekomendowany wykonawca to Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski, z ceną wynoszącą 41 800,00 zł.

Termin wykonania zamówienia to 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.