REKLAMA

Pamiętacie jak jakiś czas temu pokazywaliśmy Wam zdjęcia NASA, które ukazywały różnicę w zanieczyszczeniu powietrza nad Chinami, w okresie przed i w trakcie epidemii koronawirusa?

Poniżej przedstawiamy prezentację udostępnioną przez Program Copernicus, z nad obszaru Włoch – jak zmieniał się poziom zanieczyszczenia powietrza od stycznia do marca (połowy).

Informacje o programie Copernicus poniżej.

Program Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, w ramach którego analizuje się naszą planetę i jej środowisko, aby uzyskać maksymalne korzyści dla wszystkich obywateli Unii. W ramach programu dostępne są usługi informacji oparte na obserwacji satelitarnej Ziemi oraz dane in situ (inne niż dotyczące kosmosu).

Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską. Program realizowany jest we współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), agencjami UE i instytutem badawczym Mercator Océan.

Wielkie ilości globalnych danych z satelitów oraz z naziemnych, powietrznych i morskich systemów pomiaru wykorzystuje się do przekazywania informacji, które mają pomóc usługodawcom, organom publicznym i innym organizacjom międzynarodowym w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Europy. Użytkownicy mają bezpłatny i otwarty dostęp do usług informacyjnych świadczonych w ramach programu.