REKLAMA

W dniu 11 czerwca 2019 roku Magdalena Nowak została powołana na stanowisko Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju,. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych przez poprzedniego Pełnomocnika – Annę Gembicką, która w dniu 4 czerwca została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji  i Rozwoju.
Magdalena Nowak urodziła się w 1986 roku we Włocławku. Jest absolwentką technikum odzieżowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.Ukończyła Wyższą  Szkołę Bankową w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania, w specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.Jest aktywną mamą dwójki dzieci.
Posiada doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi, sektorem MŚP oraz podmiotami zajmujących się tematyką funduszy unijnych. W pracy zawodowej specjalizuje się w doradztwie zawodowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje z mikroprzedsiębiorcami z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Magdalena Nowak aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Jest czynnie zaangażowana w działalność społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.  Jest inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. W wyborach samorządowych w  2018 roku uzyskała mandat radnej Gminy Włocławek.