REKLAMA

Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy zaprasza na kolejną edycję kursu sędziowskiego, który będzie się odbywał w systemie hybrydowym: zajęcia teoretyczne będą prowadzone online, natomiast warsztaty praktyczne stacjonarnie – podczas spotkania przed egzaminem końcowym. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miejscowość zamieszkania przyjmujemy do 5 lipca pod adresem kurssedziowski@kskpzpn.pl.

Kurs będzie się odbywał w formie wideokonferencji na żywo, z udostępnieniem materiałów szkoleniowych i ćwiczeniowych.

Start kursu przewidujemy na połowę lipca, a jego zakończenie nastąpi jeszcze przed pierwszą kolejką rundy jesiennej w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Całkowity koszt kursu to 200 złotych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Info: https://kpzpn.pl/aktualnosci/zostan-sedzia-pilkarskim-ruszyly-zapisy-na-kurs