REKLAMA

To ważne przypomnienie. Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online na adres: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy (tutaj Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska).

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdują się m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogata sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY! Terminy: deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Przydatne informacje dot. deklaracji o źródłach ciepła: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/