REKLAMA

Zespół Szkół Technicznych przystąpił do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Baczyński”, którego celem jest uczczenie i upamiętnienie poety w 100. rocznicę jego urodzin.

Cele projektu to m.in.: wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów, promowanie wartości czytelnictwa i literatury, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, postrzeganie i propagowanie czytania jako przyjemności, kształtowanie postawy wrażliwości na teksty kultury oraz rozwijanie u uczniów kompetencji fotograficznych, polonistycznych i historycznych.

Jakie działania zaplanował Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu? W lutym były to Walentynki z Baczyńskim pod hasłem: „Niebo złote Ci otworzę…”. Dalsze plany to: w marcu – fotograficzna interpretacja cytatu, w kwietniu – biuletyn powstańczy informujący o twórczości i śmierci Baczyńskiego, w czerwcu – montaż słowno-muzyczny dotyczący życia i twórczości poety.

Pełna informacja na ten temat: http://www.zst.com.pl/pl,news2,,356.html#tresc_strony