REKLAMA

Obchody Światowego Dnia Wody organizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku pod patronatem Prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego odbędą się w dniu 22 marca br. o godz. 11.00 na Ujęciu Wody Krzywe Błota (wjazd od Alei Królowej Jadwigi).

W ramach obchodów dzieci i młodzież z włocławskich szkół będą zwiedzać Ujęcie Wody „Krzywe Błota. Wprowadzone zostaną w tajniki pozyskiwania i uzdatniania wody, która płynie w naszych kranach. Na uczestników czekają niespodzianki i drobne upominki.

Warto przypomnieć że Światowy Dzień Wody to – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Jeneiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Włocławska kranówka najlepsza!

Nasza kranówka ma wiele walorów. Jest klarowna, nie posiada zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich, związków toksycznych. Jest dobrze zmineralizowana. A co najważniejsze nie jest chlorowana!

Woda ujmowana jest we Włocławku za pomocą studni głębinowych z trzech ujęć wody: Krzywe Błota (19 studni), Zawiśle (4 studnie), Zazamcze (5 studni)

Woda surowa wydobywana jest ze studni głębinowych i podlega procesowi oczyszczania na stacji uzdatniania.

Na Krzywych Błotach, największej w mieście stacji uzdatnianie wody odbywa się w procesie tzw. aeracji czyli napowietrzania, co powoduje usunięcie gazów
(dwutlenku węgla, siarkowodoru). Proces ten zwiększa zawartość tlenu stwarzając tym samym warunki do utleniania związków żelaza i manganu do postaci pozwalającej na ich usunięcie w procesie filtracji.

– Woda po aeracji trafia do zbiorników kontaktowych gdzie następuje tzw. przetrzymywanie wody.- wyjaśnia Agata Borowicz- Świątkowska, kierownik ujęcia wody „Krzywe Błota”.- Trwa to około godzinę. Następnie pompy II stopnia podają wodę na filtry ciśnieniowe zamknięte. Filtracja odbywa się za pomocą 20 filtrów ze złożem katalitycznym. Proces ma na celu obniżenie zawartości żelaza i manganu.

Woda poprzez pompy II stopnia kierowana jest do tzw. zbiornika wody czystej następnie za pomocą pomp III stopnia wtłaczana jest do sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem dociera do włocławian.

Jakość wody jest kontrolowana poprzez certyfikowane laboratorium MPWiK i Sanepid zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Woda we Włocławku spełnia wszystkie normy określone przez Ministra Zdrowia, Dyrektywy UE i WHO (Światową Organizację Zdrowia). Włocławska kranówka dostarczana przez MPWiK jest w pełni bezpieczna.